Để trở thành một Dược sĩ giỏi cần có những tố chất gì?

Dược sĩ là người làm công tác chuyên môn về thuốc, tham gia trực tiếp vào quá trình điều trị bệnh. Vậy người học Dược cần phải có những tố chất gì? Chuyên gia dự báo điểm chuẩn Đại học 2018 giảm mạnh Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Dược có được liên thông lên […]

Continue Reading